"Vi tror på alles ret til at deltage i meningsfulde fællesskaber og på at yoga kan være medie for transformation af mennesker og civilsamfund. Med denne forening vil vi samle og formidle praksis erfaringer med yogaundervisning til udsatte borgere og psykisk sårbare børn og unge."

 Helle og Andreas


Stiftere af Foreningen for YogafællesskaberVi holder midlertidigt en pause grundet flytning. Vi vil starte hold op igen i januar.

Hold dig opdateret her på siden.


Undervisning hver mandag

Har du lyst til at mærke hvordan yoga kan gøre en forskel på din mentale og fysiske trivsel? 


Hver mandag kl 16 – 18, tilbyder Foreningen for Yogafællesskaber gratis yoga-undervisning i Beboerhuset. Foreningen af Yogafællesskaber er en nyoprettet Nonprofit organisation, hvis formål er at fremme brugen af yoga til mennesker i svære livssituationer på linje med øvrig indsats og behandling.

Kl. 16.00 – 16-15:

Introduktion til yogaprogrammet og de grundlæggende teknikker som åndredræt og den effekt det har på mental og fysisk trivsel.

Kl. 16.15 – 17.15:

Yogastillinger som tilpasses dig, og der hvor du og din krop befinder sig lige nu.

17.15 -  17.30:

Guidet afspænding, så effekten af den fysiske praksis kan lagre sig.

17.30 – 18.00:

Vi mødes i Beboerhusets café og deler erfaringer med yogaens effekt på mental og fysisk trivsel, som foreningen efterfølgende kan bruge til at fremme formålet.


Vi har plads til 10 yogier i vores sal og vi arbejder efter først til mølle princippet. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail på: info@yogafaellsskaber.dk. Hvis du har brug for en snak os inden du tilmelder dig, kan du også sende en mail til os med dit telefonnummer, så ringer vi dig op og prøver at svare på det spørgsmål du måtte have. Hvis du har din egen yogamåtte så tag den med, hvis ikke låner du en af os, når du møder op.


Vi glæder os til at se dig på måtten.

Andreas og Helle


Om Foreningen for Yogafælleskaber

Vi er to yogapraktiserende idealister der har arbejdet i forskellige dele af specialområdet gennem 25 år. Yoga har fungeret som et fast element og omdrejningspunkt og har vist sig at være en glimrende støtte og et terapeutisk værktøj gennem et krævende arbejdsliv i et psykisk hårdtspændte miljøer. Vores elever, borgere og kollegaer har også haft stor glæde af yogaen. 


Formålet med at stifte en forening er 

at udbrede yoga til socialt udsatte og psykisk sårbare, igennem yogaundervisning og formidling. 

 

Foreningens aktiviteter er:

 • Gratis yogaundervisning til målgruppen
 • Erfaringsdeling mellem yogaundervisere der arbejder med målgruppe via websitet yogafaelssskaber.dk

 

Hjemsted

Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune, og tilbyder gratis Yoga i Christianshavns Beboerhushver mandag i tidsrummet fra 16-18.

 

Medlemskab af foreningen er for alle yogainteresserede der ønsker at fremme foreningens formål.


Vi har 3 typer medlemsskaber:

 • Arbejdende medlem, yder en aktiv indsats jf. foreningsformål
 • Støttemedlem, støtter foreningen økonomisk og kan være andre foreninger, virksomheder og sponsorer
 • Institutionsmedlemsskab, får adgang til at deltage i foreningens yogaundervisning

 

Kontingent:

Medlemmerne er forpligtet til at betale det af foreningen fastsatte kontingent, gældende for følgende medlemsskaber:

 • Arbejdende og praktiserende medlemmer: Ingen kontingent
 • Støttemedlem: Fra 100 kr. årligt
 • Institutionsmedlemsskab: Fra 500 kr. årligt.

Vores vision


Visionen


 • At udbrede yoga som fremme af mental trivsel


 • At bruge yoga som medie i at fremme den enkelte udøvers mentale sundhed og dermed opbygge tro på egne ressourcer og et ønske om at bruge dem konstruktivt.


 • At hjælpe unge til at blive en del af meningsgivende fællesskaber med andre.


 • Tal fra socialstyrelsen peger på at 41% af socialt udsatte har et ønske om at være frivillige men oplever at det er svært at blive inkluderet i de etablerede frivillige fællesskaber.


 • Vi ønsker med dette projekt at styrke og samle de igangværende indsatser, og samtidig hjælpe yogaen videre ud til skabelse af flere grene af fælleskaber og foreninger med en yogapraksis som omdrejningspunkt.
 • Vi vil som organisation række ud til undervisere, institutioner og foreninger og udbrede yogaens mange gode egenskaber ud i specialområdet. Skabe civilsamfundsinstitutioner med mulighed for deltagelse af både den brede og den mere specialiserede målgruppe og derved arbejde for mangfoldig integration og empowerment.


Baggrund


 • Yoga har en dokumenteret effekt på mental sundhed, med dens kombination af fysisk aktivitet og meditation.


 • Socialt udsatte kan have udfordringer med at have en hensigtsmæssig kropsfornemmelse, da meget af deres fokus er på tankerne. Og yoga er da også ved at vinde indpas som en understøttende aktivitet på specialskoler, væresteder, bomiljøer og behandlingstilbud, og fungerer derved som bidragyder til den samlede indsat for udsattes mentale sundhed. Men det er sjældent at indsatsen fører til integration i almene og kommercielle yogatilbud og dermed til at blive aktive deltagere i civilsamfundet.


 • Det at være en del af et meningsgivende fællesskab med andre har ligeledes en dokumenteret effekt på mennesker oplevelse af trivsel. Tal fra socialstyrelsen peger på at 41% af socialt udsatte har et ønske om at være frivillige men oplever at det er svært at blive inkluderet i de etablerede frivillige fællesskaber.Om os

HELLE HARDY-HANSEN


ANDREAS D'ARIENZO

Kontakt os